Wetenschap & technologie

Technologie is de kunst om de wereld zo te regelen dat we ze niet meer moeten ervaren. (Max Frisch (1911-1991) – Zwitsers toneel- en romanschrijver)

Wetenschap en technologie staan in wisselwerking met elkaar. Beide domeinen oefenen invloed op elkaar uit. Enerzijds worden dankzij technologische innovaties soms nieuwe werelden blootgelegd voor onderzoek. Anderzijds laat wetenschappelijk onderzoek toe om nieuwe technologieën te ontwerpen.

microscoop

De ontwikkeling van de microscoop door Van Leeuwenhoek en Hooke heeft een nieuw wetenschapsdomein ontsloten: de celbiologie. Omgekeerd stuurde het verlangen de cel in steeds groter detail te bekijken de technologische vernieuwing bij de ontwikkeling van nieuwe microscopen.

Een ander en recenter voorbeeld is de computertechnologie die met enorme stappen vooruit gaat, waardoor de wetenschap ook verder kan evolueren. Computers en robots assisteren wetenschappers nu al bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

De fundamentele ontdekking van het verschijnsel supergeleiding heeft tot de nieuwe technologie van de supergeleidende magneten geleid, die op zijn beurt de nieuwe fundamentele ontdekking van het Higgsboson mogelijk heeft gemaakt.