Twijfel

“De waarde van wetenschap schuilt in haar kwetsbaarheid” (Johan Braeckman, Vlaams filosoof, UGent)
De vragen zijn voor de wetenschap het brood des levens, niet de antwoorden. (Willem De Sitter, Nederlands wiskundige, astronoom en natuurkundige 1872-1934)

Wetenschappelijke kennis kan veranderen. Als nieuwe bevindingen eerdere ideeën of theorieën tegenspreken wordt de oude theorie aangepast of maakt deze plaats voor de nieuwe. Men kan haast stellen dat het in wetenschappen “goed is om verkeerd te zijn”: telkens men blootlegt dat een eerdere bevinding niet correct is, of dat deze niet meer van toepassing is in een nieuwe situatie, leer je iets nieuws over de wereld.

Twijfel

Doorheen de tijd werden verschillende systemen gebruikt om levende wezens te classificeren. 
Terwijl Linnaeus twee rijken onderscheidde, sprak Whittaker van 5 rijken en werken we vandaag met 3 domeinen: archae, bacteria, eukaryota. Telkens leidden nieuwe vaststellingen tot een andere indeling.