Reflecteren over NoS: voorlopige bevindingen

Bevindingen

Een filosofisch gesprek eindigt doorgaans met meer vragen dan antwoorden. Het doel van de wetenschapsreflex-methodie is niet zozeer één juist antwoord te  bereiken dan wel meerdere perspectieven over wetenschap bloot te leggen. De vragen die blijven liggen, net als de ideeën die aan bod kwamen, vormen  de voorlopige bevindingen. Deze bevindingen kunnen op hun beurt het startpunt vormen voor een nieuwe cyclus.

  • Heeft iemand een nieuw inzicht verworven?
  • Welke vragen blijven liggen?
  • Hoe verliep het gesprek?
  • Wat vond je moeilijk , gemakkelijk of interessant in het gesprek?