Reflecteren over NoS: stimulus

Skelet

Stimulus

Een stimulus vormt de aanleiding van het proces. Dit kan gaan om een experiment dat de leerlingen hebben uitgevoerd of een activiteit die specifiek focust op nature of science. Bij die laatste verdiepen leerlingen zich in een concrete wetenschappelijke context zoals een classficatie-opdracht van organismen of de studie van dinosaurusbeenderen (zie NoS-leermateriaal).

De stimulus zorg voor een gemeenschappelijke ervaring met betrekking tot de Nos-kwestie die onderzocht zal worden en prikkelt de leerlingen om hierover verder na te denken.