Reflecteren over NoS: verdiepende vragen

Verdiepende vragen

NoS gesprek

Tijdens het gesprek exploreren leerlingen de centrale NoS-vraag. De leerlingen formuleren samen hypothesen en geven ze argumenten om de centrale vraag te beantwoorden. De gespreksleider ondersteunt dit proces door het stellen van verdiepende vragen die leerlingen stimuleren verschillende invalshoeken te onderzoeken (verkennen), stellingen te verduidelijken en illustreren met voorbeelden (verhelderen) en te argumenteren. De verdiepende vragen nodigen de leerlingen uit om verder te denken en argumenten te zoeken.

Tijdens het filosoferen geeft de leerkracht zelf geen antwoorden, maar stelt vragen die de leerlingen uitdagen om dieper na te denken over de NoS-kwestie die bevraagd wordt.
Deze verdiepende vragen bestaan uit 3 categoriƫen: argumenteren, verkennen en verhelderen.