Reflecteren over NoS

In de klas
Reflex dialoog

Elke les wetenschappen biedt de kans dieper in te gaan op de aard van wetenschap: als leerlingen experimenteren, als de evolutietheorie aan bod komt, als de wetten van Newton opduiken of de grenzen van genetische manipulatie worden besproken,… er is altijd wel een aanknopingspunt.

Belangrijk is dat je als leraar expliciet inzoomt op wat wetenschap is en hoe een wetenschapper te werk gaat. Vragen die de leerling uitdagen om over wetenschap te reflecteren, blijken een veel grotere impact te hebben op de leerlingendenkbeelden dan een impliciete benadering (bron).

Een aangepaste vraag- en discussietechniek kan het denkproces van jongeren stimuleren. De methodiek filosoferen biedt hiertoe een instument. De leerkracht wordt gespreksleider en leerlingen worden aangemoedigd om samen op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen of antwoorden voor een probleem.

Leerlingen ontdekken dat er niet steeds kant- en klare antwoorden bestaan over wetenschappelijke vragen en ze leren dat wetenschap functioneert in een maatschappelijk kader.

Leerlingen laten reflecteren over NoS verloopt in verschillende stappen:

nos gesprek schema

Selecteer een stap: